แผนที่การเดินทาง
 
 
************************************************** *************************
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขที่ 248 ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 
โทรศัพท์:  0-2809-0823
โทรสาร: 0-2809-0829
E-mail: sit.thonburi-u@thonburi-u.ac.th
E-mail: it@thonburi-u.ac.th